Fundacja S he

Wspiera szeroko rozumianą działalność artystyczną oraz edukacyjną. S he została założona w 2018 roku w Warszawie przez Tamarę Pieńko, artystkę, portrecistkę i działaczkę na polu kultury. W 2019 roku ww. prezes fundacji powołała zarząd a jego funkcje przejęły Marta Bajno i Agnieszka Klimek.

Celem Fundacji jest stworzenie przestrzeni dla realizacji projektów artystycznych również tych międzynarodowych. Inicjowanie działań twórczych, szkoleń, warsztatów, spotkań. Upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej. Jednocześnie celem Fundacji jest propagowanie działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

Głównym programem a także projektem Fundacji jest budowanie idei „pomostu” łączącego skrajne generacje twórców XX i XXI wieku. To z jednej strony hołd składany artystom, których działalność wygasa oraz szansa dla tych, którzy są na początku swojej twórczej drogi.

W nazwie S he została zawarta głęboka filozofia, w której harmonia jest podstawą działaności Fundacji. S he daje możliwość kreacji, stwarza pole i warunki do działania. Łączy ludzi z różnych dziedzin, a przede wszystkim kreuje strefy dla wolnego procesu twórczego i naukowo badawczego.

W ramach działalności Fundacji organizowane są różnorodne projekty artystyczne: wystawy, performance, koncerty, warsztaty, realizacje w przestrzeni publicznej oraz spotkania, akcje społeczne i ekologiczne.