Organizator

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu w Kielcach.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Celem„Przeglądu fotografii w technikach dawnych i alternatywnych” jest stworzenie przestrzeni i warunków do prezentacji  dokonań artystów używających w swojej twórczości dawnych i eksperymentalnych technik fotograficznych oraz związanych z nimi wartości, a także ich popularyzacja i udostępnienie na wystawie szerokiemu gronu odbiorców w formie bezpośredniego z nimi kontaktu.

Na ostatniej edycji zostały zaprezentowane prace z cyklu Lusławickie Arboretum autorstwa Tamary Pieńko w technice Platinum Palladium