Dwudniowe spotkanie z mistrzami fotografii obejmowało: część wykładową – omówienie wybranych reportaży fotograficznych, stworzonych przez Tadeusza Rolke oraz sesji zdjęciowych wykonanych przez Tamarę Pieńko, wprowadzenie teoretyczne – związane z fotografią analogową i cyfrową, a przede wszystkim część warsztatową: wykonanie grupowych fotograficznych zadań twórczych przez uczestników. Zadanie polegało na odtworzeniu ikonicznego dzieła malarskiego za pomocą kreacji i technik fotograficznych.

Warsztaty były dostępne dla wszystkich stypendystów Programu Horyzonty, obecnych na obozie letnim. Ze wzgledu na ograniczoną liczbę miejsc, zwiazaną z pracą warsztatową w grupach, udział w nich wzięło niemal 50 podopiecznych Fundacji Rodziny Staraków oraz Fundacji EFC.

Warsztat zakończony został konkursem, w którym nagrodami były najnowsze albumy fotograficzne Tadeusza Rolke, wraz z odręczną dedykacją.